Julija Vaiči
Visi ieškojimai baigiasi vieną akimirką. Tada, kai pasirenki Šviesą. Ir tampi apsišvietusiuoju. Visi skausmai pradingsta vieną akimirką. Tada, kai atsiveri Meilei. Ir tampi kuriančiuoju.

Kontaktai

Jei turite klausimų ar užklausų, prašome juos įrašyti į šia formą, ir aš Jums atsakysiu. Dėkoju!