Julija Vaiči
Visi ieškojimai baigiasi vieną akimirką. Tada, kai pasirenki Šviesą. Ir tampi apsišvietusiuoju. Visi skausmai pradingsta vieną akimirką. Tada, kai atsiveri Meilei. Ir tampi kuriančiuoju.

Galerija